Témy súviace s islamským právom
Témy súvisiace s Koránom
Ostatné články

Copyrughts 2005, JUDr. Abdulwahab Al-Sbenaty
© Copyright: JUDr. Abdulwahab Al-Sbenaty. Všetky práva k akémukoľvek materiálu nachádzajúcemu sa na stránke www.koran.sk patria autorovi JUDr. Abdulwahabovi Al-Sbenatymu. Dáta a informácie nachádzajúce sa na tejto stránke možno sťahovať a používať pre vlastnú potrebu. Bez súhlasu autora sa bude považovať akékoľvek masové alebo komerčné šírenie informácii a publikácii nachádzajúcich sa na tejto stránke za porušenie autorského práva v zmysle platných právnych predpisov
 
ÚVODNÁ STRÁNKA

Po vydaní prvého prekladu Koránu do slovenského jazyka s výkladom a vysvetlívkami v roku 2008 (na ktorom sa pracovalo od roku 1995, s tým, že prvá tridsiatá časť bola vydaná v roku 1997) sa v polovici  roka 2009 spustil projekt druhého vydania prekladu Koránu do slovenského jazyka, ktorý sa ukončil v roku 2013 vydaním druhého vydania prekladu Koránu do slovenského jazyka. Toto druhé vydanie sa od prvého vydania líši tým, že preklad už v texte neobsahuje vysvetlívky a zátvorky objasňujúce význam niektorých viet a slov. To zákonite muselo viesť k upresneniu prekladu niektorých veršov už na základe skúseností z práce na prvom vydaní. K druhému vydaniu sa na konci priložil slovník a výklad k niektorým veršom o ktorých si myslíme, že je potrebné k ním výklad priložiť. Prvé vydanie sme museli kvôli jeho rozsiahlosti rozdeliť do dvoch zväzkov, druhé vydanie je už ale kompletne obsiahnuté len v jednej knihe.
V roku 2015 sa ukončila ďalšia a posledná etapa kontroly prekladu a výkladu a boli vydané v dvoch samostatných publikáciach tak čistý preklad Koránu do Slovenského jazyka, ako aj preklad s vysvetlívkami a výkladom.
Všetky vydania prekladu Koránu, to znamená vydanie z roku 2008, druhé vydanie z roku 2013 a tretie vydanie z roku 2015 sú k dispozícii na volné stiahnutie vo formáte PDF.

                                                                                                                Abdulwahab Al-Sbenaty

KORÁN

1. Čo je Korán
Slovo Korán (v arabskom jazyku „Qur'án“) v súvislosti s islamským náboženstvom vyjadruje určitý súbor poznatkov, poznanie zoslané Bohom najvyšším ľuďom. Slovom Korán sa však zväčša označuje Kniha, v ktorej je toto poznanie písomne zaznamenané. Korán je známy aj pod ďalším menom Al-Furqán, t.j. oddeľujúci, pretože oddeľuje pravdu od nepravdy. To sú dve najznámejšie pomenovania. K ďalším názvom patria: Al-Kitáb, t.j. Kniha, Al-Zikr, t.j. pripomenutie a Al-Tenzíl, t.j. zoslanie.
pokračovanie ...


Témy súviace s islamským náboženstvom
Nové vydanie prekladu Koránu

Oznamujem týmto návštevníkom, že nové vydanie prekladu Koránu (preklad spolu s arabským textom) je už v knihkkupectvách.
Zároveň oznamujem návštevníkom, že v auguste 2016 vyšlo nové vydanie prekladu Koránu s výkladom a vysvetlívkami.
Obe vydania si môžete zakúpiť v knihkupectvách www.martinus.sk , www.pantarhei.sk, www.epos.sk

Abdulwahab Al-Sbenaty

Ide o prvý preklad časti Koránu do slovenského jazyka.

Preložil: Abdulwahab Al-Sbenaty

Vydal: SEA, 1997


Koran - tridsiata časť v slovenskom jazyku s vysvetlívkami
Ide o publikáciu, ktorá sa rozoberá otázkou manželstva z hľadiska islamského náboženstva v jej tradičnej forme. Čitateľa oboznamuje s podmienkami zásnub, podmienkami manželstva a formy jeho uzatvorania, manželské spolužitie a rozvod. Publikácia uz nie je momentálne na trhu, môžete si ju však stiahnuť na nasej stránke.

Autor: Abdulwahab Al-Sbenaty

Vydal: ALJA, s.r.o., 1998
Manželstvo v islame
Niektoré črty osobnosti a života proroka Muhammada
Stručná publikácia o živote proroka Muhammada.

Publikáciu si môžete prečítať kliknutím na odkaz pod obrázkom obalu
Korán o Márii a Ježišovi
Publikácia sa zaoberá veršami Koránu, ktoré spomínajú príbeh o Márii, Ježišovej matky a narodenie sa proroka Ježiša (požehnanie a mier Boží nech ich sprevádza).

Ide o ďašiu publikáciu z edície Islamské publikácie autora JUDr. Abdulwahaba Al-Sbenatyho

Pubikáciu je možné si stiahnúť vo formáte PDF. Publikácia má okolo 10 MB, takže v závislosti od rýchlosti internetového pripojenia môže stahovanie trvať kratšie alebo dlhšie.

Dôležitá poznámka. V čase vydania publikácie ešte nebol vydaný kompletný preklad Koránu do slovenského jazyka. Preto došlo neskôr k upresneniu prekladu niektorých slov. Odporúčame čitateľom si porovnať prekad veršov obsiahnutých v tejto publikácii s ich prekladom vo vydaní prekladu Koránu z roku 2008, ktorý je uverejnený aj na týchto stránkach v elektronickej forme.

Autor: Abdulwahab Al-Sbenaty

Vydal: ALJA, s.r.o., 2000

Publikácia už nie je k dispozícii v knižnej forme.
Ide o publikáciu, ktorá sa zaoberť počiatkami vnuknutia Koránu poslovi a prorokovi Muhammadovi (požehnanie a mier nech ho sprevádzajú), koniec tohto obdobia a smrť proroka. Ďalej oboznamuje čitateľov s niektorými vedami, ktoré sú spojené s Koránom a ktoré sa vytvorili počas nasledujúcich storočí po prorokovej smrti. Mnohé z týchto vied sú dôležité, pretože s ich pomocou sa nám otvárajú možnosti k hlbšiemu pochopeniu a zamysleniu sa nad obsahom Koránu.

Autor: Abdulwahab Al-Sbenaty

Vydal: ALJA, s.r.o., 2001

Publikácia už nie je k dispozícii v knižnej forme na objednanie.

Oprava: Na strane č.39 došlo k preklepu pri mene a označení kalifa Omara. Kalif Omar Bin Al Chattab bol druhým kalifom po smrti proroka Muhammada (p.)
Korán z pohľadu vedy o Koráne
Publikácia je rozdelená do ôsmich hlavných okruhov. Polemizuje o existencii Boha, vysvetľuje základné články viery, základné náboženské úkony, okrajovo hovorí o živote a smrti, súdnom dni, raji a pekle. Ako prvá, sa publikácia venovala podrobnejšie inštitútu „zakat“, t.j. sociálnej dávky, ktorú islamské náboženstvo určilo na pomoc rôznym kategóriam ľudí.

Autor: Abdulwahab Al-Sbenaty

Vydal: ALJA, s.r.o., prvé vydanie vyšlo v roku 2001, druhé vydanie vyšlo v roku 2002
Islam – viera a náboženstvo
Nová publikácia, ktorá sa zaoberá úpravou otázky mieru a vojny v islamskom práve. Ide o publikáciu, ktorá svojím rozsahom čitateľa nezaťaží, ale zároveň mu poskytne tie najzákladnejšie a najdôležitejšie informácie o tejto oblasti islamského práva. Informácie obsiahnuté v publikácii sú o to cennejšie, že nie sú sprostredkovane, ale pochádzajú priamo od zdroja a sú prebraté z diel arabských autorov.

Autor: Abdulwahab Al-Sbenaty

Vydal: ALJA, s.r.o., prvé vydanie vyšlo v roku 2003
Islamské právo (oblast mieru a vojny)
Nová publikácia, ktorá sa zaoberá niektorými často kladenými otázkami ohľadom islamského náboženstva. Kliknutím na obálku si môže návštevník prečítať obsah publikácie a otázok, ktoré rieši.

Autor: Abdulwahab Al-Sbenaty

Vydal: ALJA, s.r.o., prvé vydanie vyšlo v roku 2011
Politický systém a náboženská sloboda podľa islamského náboženstva
Nová publikácia, ktorá vysvetľuje systém oficiálneho, štátom registorvaného manželstva a manželstva štátom neregistrovaného, ale islamským náboženstvom uznané. V rámci toho publikácia predkladá čitateľovi niektoré právne úpravy otázky manželstva a rozvodu v arabských krajinách. Ide o tématiku, ktorá doposial nebola prezentovaná a odborne vysvetlená v žiadnej publikácii v slovenskom jazyku. Aj z tohto dôvodu a aby boli vzťahy vznikajúce zo štátom registrovaného a štátom neregistrovaného manželstva, bola táto publikácia vytvorená.

Autor: Abdulwahab Al-Sbenaty

Vydal: LEVANT consulting, s.r.o., prvé vydanie vyšlo v roku 2013
Manželstvo a rozvod podľa islamského náboženstva, islamského práva a podľa právnych úprav niektorých islamských krajín
Nová publikácia, ktorá hovorí o živote a smrti, o posledných dňoch človeka v tomto živote. Publikácia zároveň vysvetľuje spôsob pochovávania mŕtvych podľa islamského náboženstva a čo všetko tento proces sprevádza.

Autor: Abdulwahab Al-Sbenaty

Vydal: LEVANT consulting, s.r.o., prvé vydanie vyšlo v roku 2013
Život a smrť
posledné dni človeka v tomto živote
a proces pochovávania
Pôvodné vydanie prekladu Koránu do slovenského jazyka s vysvetlívkami a výkladom bolo v roku 2008. Preklad bol vydaný v dvoch zväzkoch.

Prekladateľ: Abdulwahab Al-Sbenaty

Vydal: ALJA, s.r.o., prvé vydanie vyšlo v roku 2008

Na čítanie odporúčame si stiahnuť novšie vydanie z roku 2015
KORÁN
Preklad do slovenského jazyka s vysvetlivkami a výkladom
(pôvodné vydanie z roku 2008 v dvoch zväzkoch)
Knižnica publikácii JUDr. Abdulwahaba Al-Sbenatyho

V dôsledku niektorých technických problémoch pri sťahovaní publikácii som sa rozhodol všetky publikácie umiestniť na úvodnú stranu, aby boli dostupné z akéhokoľvek zariadenia. Preklad Koránu je navyše urobený tak, aby sa dalo v ňom vyhľadávať a ľahko listovať. Pri sťahovaní treba mať na mysli nasledujúce:
- Publikácia, pokiaľ je uverejnená, sa dá stihanúť kliknutím na obrázok obalu publikácie alebo na odkaz na stiahnutie
- Všetky publikácie sú vo formáte PDF, takže by ich mali otvoriť všetky druhy elektronických zariadení
- Niektoré publikácie sú veľké a preto v závislosti od rýchlosti internetu sa sťahujú rýchlejšie alebo pomalšie, preto treba mať trpezlivosť pri pomalších pripojeniach
- Publikácie sú voľne sťahovateľné a voľne šíriteľné pre osobnú potrebu. Autor povoľuje citovanie publikácii (s uvedením zdroja), ich sťahovanie, preposielanie a ďalšie šírenie medzi čitateľmi s podmienkou, že tlač, rozmnožovanie alebo umiestnenie celej publikácie na iných internetových stránkach podlieha predchádzajúcemu súhlasu autora.
Som presvedčený, že náučné, vedecké a vzdelávacie publikácie by mali byť dostupné bezplatne komukoľvek, kto by sa chcel s nimi oboznámiť a učiť sa z nich. To je aj dôvodu, prečo som pristúpil k bezplatnému uverejneniu publikácii na mojej stránke. Chcem, aby boli dostupné všetkým kdekoľvek a kedykoľvek.

KORÁN
Preklad vydaný v roku 2013

Na čítanie odporúčame si stiahnuť novšie vydanie z roku 2015
 
ŽIVOT PO SMRTI
podľa Koránu
základného prameňa islamského náboženstva
Nová publikácia, ktorá hovorí o stvorení a exisstencie života po ssmrti,, koniec tohto nášho terajšieho života, o dni zmŕtvychvstania, súdnom dni a živote po ňom.
Publikácia zároveň načŕta aj niektoré príznaky príchodu súdneho dňa.

Autor: Abdulwahab Al-Sbenaty

Vydal: LEVANT consulting, s.r.o., prvé vydanie vyšlo v roku 2015
KORÁN
Preklad do slovenského jazyka s vysvetlivkami a výkladom
(najnovšie vydanie z roku 2015 v jednom zväzku)
Najnovšie vydanie prekladu Koránu do slovenského jazyka s vysvetlívkami a výkladom, ktorého prvé vydanie bolo v roku 2008. Preklad je vydaný v jednom zväzku.

Prekladateľ: Abdulwahab Al-Sbenaty

Vydal: LEVANT consulting, s.r.o., druhé vydanie 2015
KORÁN
Preklad do slovenského jazyka
(najnovšie vydanie z roku 2015 v jednom zväzku)
Najnovšie vydanie prekladu Koránu do slovenského jazyka s poznámkami na závere, ktorého pôvodné vydanie bolo v roku 2008 s výkladom a vysvetlívkami. Preklad je vydaný v jednom zväzku.

Prekladateľ: Abdulwahab Al-Sbenaty

Vydal: LEVANT consulting, s.r.o., tretie vydanie 2015
Osobná stránka JUDr. Abdulwahaba Al-Sbenatyho
Modlenie
Podľa islamského náboženstva
Podrobný návod pre každého, kto s modlením začína

Autor: Abdulwahab Al-Sbenaty

Vydal: LEVANT consulting, s.r.o., prvé vydanie vyšlo v roku 2016
O VEKU AJŠE
O veku Ajše, manželky proroka Muhammada, keď sa za proroka vydala

Autor: Abdulwahab Al-Sbenaty

Vydal: LEVANT consulting, s.r.o., prvé vydanie vyšlo v roku 2016
RAMADAN
Ramadan, mesiac pôstu

Autor: Abdulwahab Al-Sbenaty

Vydal: LEVANT consulting, s.r.o., prvé vydanie vyšlo v roku 2016
Posledná aktualizácia: 14.08.2016