Témy súviace s islamským právom
Témy súvisiace s Koránom
Ostatné články

Copyrughts 2005, JUDr. Abdulwahab Al-Sbenaty
© Copyright: JUDr. Abdulwahab Al-Sbenaty. Všetky práva k akémukoľvek materiálu nachádzajúcemu sa na stránke www.koran.sk patria autorovi JUDr. Abdulwahabovi Al-Sbenatymu. Dáta a informácie nachádzajúce sa na tejto stránke možno sťahovať a používať pre vlastnú potrebu. Bez súhlasu autora sa bude považovať akékoľvek masové alebo komerčné šírenie informácii a publikácii nachádzajúcich sa na tejto stránke za porušenie autorského práva v zmysle platných právnych predpisov
 
ÚVODNÁ STRÁNKA

Po vydaní prvého prekladu Koránu do slovenského jazyka s výkladom a vysvetlívkami v roku 2008 (na ktorom sa pracovalo od roku 1995, s tým, že prvá tridsiatá časť bola vydaná v roku 1997) sa v polovici  roka 2009 spustil projekt druhého vydania prekladu Koránu do slovenského jazyka, ktorý sa ukončil v roku 2013 vydaním druhého vydania prekladu Koránu do slovenského jazyka. Toto druhé vydanie sa od prvého vydania líši tým, že preklad už v texte neobsahuje vysvetlívky a zátvorky objasňujúce význam niektorých viet a slov. To zákonite muselo viesť k upresneniu prekladu niektorých veršov už na základe skúseností z práce na prvom vydaní. K druhému vydaniu sa na konci priložil slovník a výklad k niektorým veršom o ktorých si myslíme, že je potrebné k ním výklad priložiť. Prvé vydanie sme museli kvôli jeho rozsiahlosti rozdeliť do dvoch zväzkov, druhé vydanie je už ale kompletne obsiahnuté len v jednej knihe.
V roku 2015 sa ukončila ďalšia a posledná etapa kontroly prekladu a výkladu a boli vydané v dvoch samostatných publikáciach tak čistý preklad Koránu do Slovenského jazyka, ako aj preklad s vysvetlívkami a výkladom.
Všetky vydania prekladu Koránu, to znamená vydanie z roku 2008, druhé vydanie z roku 2013 a tretie vydanie z roku 2015 sú k dispozícii na volné stiahnutie vo formáte PDF.

                                                                                                                Abdulwahab Al-Sbenaty

KORÁN

1. Čo je Korán
Slovo Korán (v arabskom jazyku „Qur'án“) v súvislosti s islamským náboženstvom vyjadruje určitý súbor poznatkov, poznanie zoslané Bohom najvyšším ľuďom. Slovom Korán sa však zväčša označuje Kniha, v ktorej je toto poznanie písomne zaznamenané. Korán je známy aj pod ďalším menom Al-Furqán, t.j. oddeľujúci, pretože oddeľuje pravdu od nepravdy. To sú dve najznámejšie pomenovania. K ďalším názvom patria: Al-Kitáb, t.j. Kniha, Al-Zikr, t.j. pripomenutie a Al-Tenzíl, t.j. zoslanie.
pokračovanie ...


Témy súviace s islamským náboženstvom
Nové vydanie prekladu Koránu

Oznamujem týmto návštevníkom, že nové vydanie prekladu Koránu (preklad spolu s arabským textom) je už v knihkkupectvách.
Zároveň oznamujem návštevníkom, že v auguste 2016 vyšlo nové vydanie prekladu Koránu s výkladom a vysvetlívkami.
Obe vydania si môžete zakúpiť v knihkupectvách www.martinus.sk , www.pantarhei.sk, www.epos.sk

Abdulwahab Al-Sbenaty

Ide o prvý preklad časti Koránu do slovenského jazyka.

Preložil: Abdulwahab Al-Sbenaty

Vydal: SEA, 1997


Koran - tridsiata časť v slovenskom jazyku s vysvetlívkami
Ide o publikáciu, ktorá sa rozoberá otázkou manželstva z hľadiska islamského náboženstva v jej tradičnej forme. Čitateľa oboznamuje s podmienkami zásnub, podmienkami manželstva a formy jeho uzatvorania, manželské spolužitie a rozvod. Publikácia uz nie je momentálne na trhu, môžete si ju však stiahnuť na nasej stránke.

Autor: Abdulwahab Al-Sbenaty

Vydal: ALJA, s.r.o., 1998
Manželstvo v islame
Niektoré črty osobnosti a života proroka Muhammada
Stručná publikácia o živote proroka Muhammada.

Publikáciu si môžete prečítať kliknutím na odkaz pod obrázkom obalu
Korán o Márii a Ježišovi
Publikácia sa zaoberá veršami Koránu, ktoré spomínajú príbeh o Márii, Ježišovej matky a narodenie sa proroka Ježiša (požehnanie a mier Boží nech ich sprevádza).

Ide o ďašiu publikáciu z edície Islamské publikácie autora JUDr. Abdulwahaba Al-Sbenatyho

Pubikáciu je možné si stiahnúť vo formáte PDF. Publikácia má okolo 10 MB, takže v závislosti od rýchlosti internetového pripojenia môže stahovanie trvať kratšie alebo dlhšie.

Dôležitá poznámka. V čase vydania publikácie ešte nebol vydaný kompletný preklad Koránu do slovenského jazyka. Preto došlo neskôr k upresneniu prekladu niektorých slov. Odporúčame čitateľom si porovnať prekad veršov obsiahnutých v tejto publikácii s ich prekladom vo vydaní prekladu Koránu z roku 2008, ktorý je uverejnený aj na týchto stránkach v elektronickej forme.

Autor: Abdulwahab Al-Sbenaty

Vydal: ALJA, s.r.o., 2000

Publikácia už nie je k dispozícii v knižnej forme.
Ide o publikáciu, ktorá sa zaoberť počiatkami vnuknutia Koránu poslovi a prorokovi Muhammadovi (požehnanie a mier nech ho sprevádzajú), koniec tohto obdobia a smrť proroka. Ďalej oboznamuje čitateľov s niektorými vedami, ktoré sú spojené s Koránom a ktoré sa vytvorili počas nasledujúcich storočí po prorokovej smrti. Mnohé z týchto vied sú dôležité, pretože s ich pomocou sa nám otvárajú možnosti k hlbšiemu pochopeniu a zamysleniu sa nad obsahom Koránu.

Autor: Abdulwahab Al-Sbenaty

Vydal: ALJA, s.r.o., 2001

Publikácia už nie je k dispozícii v knižnej forme na objednanie.

Oprava: Na strane č.39 došlo k preklepu pri mene a označení kalifa Omara. Kalif Omar Bin Al Chattab bol druhým kalifom po smrti proroka Muhammada (p.)
Korán z pohľadu vedy o Koráne
Publikácia je rozdelená do ôsmich hlavných okruhov. Polemizuje o existencii Boha, vysvetľuje základné články viery, základné náboženské úkony, okrajovo hovorí o živote a smrti, súdnom dni, raji a pekle. Ako prvá, sa publikácia venovala podrobnejšie inštitútu „zakat“, t.j. sociálnej dávky, ktorú islamské náboženstvo určilo na pomoc rôznym kategóriam ľudí.

Autor: Abdulwahab Al-Sbenaty

Vydal: ALJA, s.r.o., prvé vydanie vyšlo v roku 2001, druhé vydanie vyšlo v roku 2002
Islam – viera a náboženstvo
Nová publikácia, ktorá sa zaoberá úpravou otázky mieru a vojny v islamskom práve. Ide o publikáciu, ktorá svojím rozsahom čitateľa nezaťaží, ale zároveň mu poskytne tie najzákladnejšie a najdôležitejšie informácie o tejto oblasti islamského práva. Informácie obsiahnuté v publikácii sú o to cennejšie, že nie sú sprostredkovane, ale pochádzajú priamo od zdroja a sú prebraté z diel arabských autorov.

Autor: Abdulwahab Al-Sbenaty

Vydal: ALJA, s.r.o., prvé vydanie vyšlo v roku 2003
Islamské právo (oblast mieru a vojny)
Nová publikácia, ktorá sa zaoberá niektorými často kladenými otázkami ohľadom islamského náboženstva. Kliknutím na obálku si môže návštevník prečítať obsah publikácie a otázok, ktoré rieši.

Autor: Abdulwahab Al-Sbenaty

Vydal: ALJA, s.r.o., prvé vydanie vyšlo v roku 2011
Politický systém a náboženská sloboda podľa islamského náboženstva
Nová publikácia, ktorá vysvetľuje systém oficiálneho, štátom registorvaného manželstva a manželstva štátom neregistrovaného, ale islamským náboženstvom uznané. V rámci toho publikácia predkladá čitateľovi niektoré právne úpravy otázky manželstva a rozvodu v arabských krajinách. Ide o tématiku, ktorá doposial nebola prezentovaná a odborne vysvetlená v žiadnej publikácii v slovenskom jazyku. Aj z tohto dôvodu a aby boli vzťahy vznikajúce zo štátom registrovaného a štátom neregistrovaného manželstva, bola táto publikácia vytvorená.

Autor: Abdulwahab Al-Sbenaty

Vydal: LEVANT consulting, s.r.o., prvé vydanie vyšlo v roku 2013
Manželstvo a rozvod podľa islamského náboženstva, islamského práva a podľa právnych úprav niektorých islamských krajín
Nová publikácia, ktorá hovorí o živote a smrti, o posledných dňoch človeka v tomto živote. Publikácia zároveň vysvetľuje spôsob pochovávania mŕtvych podľa islamského náboženstva a čo všetko tento proces sprevádza.

Autor: Abdulwahab Al-Sbenaty

Vydal: LEVANT consulting, s.r.o., prvé vydanie vyšlo v roku 2013
Život a smrť
posledné dni človeka v tomto živote
a proces pochovávania
Pôvodné vydanie prekladu Koránu do slovenského jazyka s vysvetlívkami a výkladom bolo v roku 2008. Preklad bol vydaný v dvoch zväzkoch.

Prekladateľ: Abdulwahab Al-Sbenaty

Vydal: ALJA, s.r.o., prvé vydanie vyšlo v roku 2008

Na čítanie odporúčame si stiahnuť novšie vydanie z roku 2015
KORÁN
Preklad do slovenského jazyka s vysvetlivkami a výkladom
(pôvodné vydanie z roku 2008 v dvoch zväzkoch)
Knižnica publikácii JUDr. Abdulwahaba Al-Sbenatyho

V dôsledku niektorých technických problémoch pri sťahovaní publikácii som sa rozhodol všetky publikácie umiestniť na úvodnú stranu, aby boli dostupné z akéhokoľvek zariadenia. Preklad Koránu je navyše urobený tak, aby sa dalo v ňom vyhľadávať a ľahko listovať. Pri sťahovaní treba mať na mysli nasledujúce:
- Publikácia, pokiaľ je uverejnená, sa dá stihanúť kliknutím na obrázok obalu publikácie alebo na odkaz na stiahnutie
- Všetky publikácie sú vo formáte PDF, takže by ich mali otvoriť všetky druhy elektronických zariadení
- Niektoré publikácie sú veľké a preto v závislosti od rýchlosti internetu sa sťahujú rýchlejšie alebo pomalšie, preto treba mať trpezlivosť pri pomalších pripojeniach
- Publikácie sú voľne sťahovateľné a voľne šíriteľné pre osobnú potrebu. Autor povoľuje citovanie publikácii (s uvedením zdroja), ich sťahovanie, preposielanie a ďalšie šírenie medzi čitateľmi s podmienkou, že tlač, rozmnožovanie alebo umiestnenie celej publikácie na iných internetových stránkach podlieha predchádzajúcemu súhlasu autora.
Som presvedčený, že náučné, vedecké a vzdelávacie publikácie by mali byť dostupné bezplatne komukoľvek, kto by sa chcel s nimi oboznámiť a učiť sa z nich. To je aj dôvodu, prečo som pristúpil k bezplatnému uverejneniu publikácii na mojej stránke. Chcem, aby boli dostupné všetkým kdekoľvek a kedykoľvek.

KORÁN
Preklad vydaný v roku 2013

Na čítanie odporúčame si stiahnuť novšie vydanie z roku 2015
 
ŽIVOT PO SMRTI
podľa Koránu
základného prameňa islamského náboženstva
Nová publikácia, ktorá hovorí o stvorení a exisstencie života po ssmrti,, koniec tohto nášho terajšieho života, o dni zmŕtvychvstania, súdnom dni a živote po ňom.
Publikácia zároveň načŕta aj niektoré príznaky príchodu súdneho dňa.

Autor: Abdulwahab Al-Sbenaty

Vydal: LEVANT consulting, s.r.o., prvé vydanie vyšlo v roku 2015
KORÁN
Preklad do slovenského jazyka s vysvetlivkami a výkladom
(najnovšie vydanie z roku 2015 v jednom zväzku)
Najnovšie vydanie prekladu Koránu do slovenského jazyka s vysvetlívkami a výkladom, ktorého prvé vydanie bolo v roku 2008. Preklad je vydaný v jednom zväzku.

Prekladateľ: Abdulwahab Al-Sbenaty

Vydal: LEVANT consulting, s.r.o., druhé vydanie 2015
KORÁN
Preklad do slovenského jazyka
(najnovšie vydanie z roku 2015 v jednom zväzku)
Najnovšie vydanie prekladu Koránu do slovenského jazyka s poznámkami na závere, ktorého pôvodné vydanie bolo v roku 2008 s výkladom a vysvetlívkami. Preklad je vydaný v jednom zväzku.

Prekladateľ: Abdulwahab Al-Sbenaty

Vydal: LEVANT consulting, s.r.o., tretie vydanie 2015
Osobná stránka JUDr. Abdulwahaba Al-Sbenatyho
Modlenie
Podľa islamského náboženstva
Podrobný návod pre každého, kto s modlením začína

Autor: Abdulwahab Al-Sbenaty

Vydal: LEVANT consulting, s.r.o., prvé vydanie vyšlo v roku 2016
O VEKU AJŠE
O veku Ajše, manželky proroka Muhammada, keď sa za proroka vydala

Autor: Abdulwahab Al-Sbenaty

Vydal: LEVANT consulting, s.r.o., prvé vydanie vyšlo v roku 2016
RAMADAN
Ramadan, mesiac pôstu

Autor: Abdulwahab Al-Sbenaty

Vydal: LEVANT consulting, s.r.o., prvé vydanie vyšlo v roku 2016
Posledná aktualizácia: 18.03.2017
Prvý štát muslimov
založený za života proroka Muhammada a prvých štyroch kalifov
Autor: JUDr. Abdulwahab Al-Sbenaty

Vydal: JUDr. Abdulwahab Al-Sbenaty, prvé vydanie vyšlo v roku 2017

Najnovšia publikácia


Prvý štát muslimov
založený za života proroka Muhammada a prvých štyroch kalifov

Vydal: JUDr. Abdulwahab Al-Sbenaty, prvé vydanie vyšlo v roku 2017
Najnovšia publikácia, ktorú si môžete stiahnúť zo strnáky www.koran.sk kliknutím na obrázok naľavo alebo nižšie na konci stránky.

Dovŕšenie myšlienky vytovrenia základných publikácii o islamskom náboženstve v slovenskom jazyku

Vydanie našej poslednej publikácie pod názvom Prvý štát muslimov považujeme za dovŕšenie radu publikácií určených na oboznámenie slovenského čitateľa s islamským náboženstvom. Všetky publikácie sú dostupné na stiahnutie v elektronickej podobe na tejto stránke www.koran.sk . Tým sme zavŕšili etapu trvajúcu 25 rokov (od roku 1993 do 2017) na vytvorenie základných publikácii a informácii
o islamskom náboženstve v slovenskom jazyku. Od počiatku bolo naším cieľom napísať publikácie, ktoré by neboli závislé finančne alebo
ideovo od akejkoľvek strany, čo si myslíme, že sa nám vďaka Bohu aj podarilo. Preto má čitateľ k dispozícii publikácie nami napísané a uverejnené, očistené od mnohých politických a iných názorov a idey, ktoré nemajú nič spoločné ss náboženstvom.
Všetky ďalšie publikácie, ktoré by sme v budúcnosti uverejnili už považujeme len za doplnkové. Základ islamského náboženstva už čitateľ
nájde v publikáciách uverejnených na tejto stránke, ktoré boli zavŕšené poslednou z nich o prvom islamskom štáte muslimov.

V Bratislave 18.03.2017

JUDr. Abdulwahab Al-Sbenaty